Accueil portail international > Office Franco-Norvégien


Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid (OFNEC)

OFNEC er et senter ved Carré international i lokalene til MLI (Maison des Langues et de l’International) på Campus 1 ved Université de Caen Normandie. Senteret ble stiftet i 1983 av Eric Eydoux og Rolf Tobiassen og har siden den gang blitt en viktig del av universitets- og kultursamarbeidet mellom Norge og Frankrike. OFNEC finansieres av Université de Caen-Normandie, SIU - Senter for internasjonalisering av utdanning, samt av de fem norske partneruniversitetene representert av Samarbeidsrådet.


MANDAT

  • UNDERVISNING
Tilby utdanning i fransk som fremmedspråk i et kontrastivt fransk-norsk perspektiv (språkbruk, lingvistikk, kulturkunnskap, litteratur og didaktikk) til studenter og fremtidige fransklærere i tillegg til videreutdanning, særlig for lærere. Ved behov tilby undervisning til et fransk publikum med interesser i Norge (som for eksempel de franske elevene som skal på utveksling i Hordaland). Intensivundervisning til grupper av norske elever ved videregående skoler.

OFNEC er en del av Carré International som også tilbyr kveldskurs i norsk for et bredere publikum.
  • FORSKNING

Utvikle samarbeid mellom Université de Caen Normandie og norske høyere utdanningsinstitusjoner. Opprette nettverk og organisere konferanser og seminarer om norske eller fransk-norske tema innenfor ulike fagområder i samarbeid ved forskergrupper ved Université de Caen Normandie. Støtte utgivelser av Norges-relaterte fagbøker og gjøre norsk forskning kjent i Frankrike.

  • KULTUR

Organisere seminarer om Norge, Frankrike og fransk-norske relasjoner. Promotere norsk kultur gjennom forfattermøter, utstillinger og andre kulturaktiviteter, noen ganger i samarbeid med lokale aktører. Legge til rette for oversettelse og utgivelse av norsk skjønnlitteratur og sakprosa.

  • REISESTØTTE

Tildele stipender til studenter og ansatte ved Université de Caen-Normandie som planlegger studie- eller forskningsopphold i Norge. Tildele stipender til studenter og ansatte ved norske universiteter som planlegger studie- eller forskningsopphold ved Université de Caen Normandie. Disse stipendiene er ment å øke kontakten mellom Norge og Frankrike og kan kombineres med annen støtte.


Télécharger la page

Dernière modification : 25 août 2017


OFNEC

Campus 1, Bâtiment I
Carré international

CONTACTS


Directeur des études
Nelly Stenkløv
nelly.stenklov@unicaen.fr

Chargée de gestion administrative
Gaëlle Cador
bureau Li 107
+33 (0)2 31 56 64 82
ofnec@unicaen.fr

FR | NO
 


UNICAEN
Université de Caen Normandie
Esplanade de la Paix | CS 14032 | 14032 CAEN cedex 5